Uzavretie centrálnej mestskej zóny

Uzávery v centre Pezinka budú rozmiestnené na jednotlivých uliciach tak, aby nebol vjazd motorových vozidiel do centrálnej mestskej zóny možný od stredy 14. 09. 2022 od 17.00 h do pondelka 19. 09. 2022 do 07.00 h na nasledovných uliciach:

Kollárova, Radničné námestie, Potočná, Záhradná, M. R. Štefánika, Mladoboleslavská, Holubyho, Farská, Štefana Polkorába a časť  Kupeckého, Meisslovej a Sládkovičovej  ulice. 

Opatrenie je nutné z dôvodov zabezpečenia stavby predajných stánkov, kolotočov a ostatných prác týkajúcich sa prípravy a realizácie VINOBRANIA PEZINOK 2022.

Počas trvania dopravnej uzávery bude vjazd na Záhradnú ulicu a časť Sládkovičovej ulice povolený len obyvateľom s trvalým pobytom na uliciach Záhradná, M. R. Štefánika, Sládkovičova a Mladoboleslavská a zásobovaniu na Záhradnej ulici.  

 Zároveň vopred ďakujeme za toleranciu a pochopenie pri upratovaní a čistení mesta, ktoré bude prebiehať aj v nočných hodinách v čase od 2:00 h do 6:00 h v dňoch 16.9. – 19.9.2022.

 

Autobusy, osobné motorové vozidlá alebo dodávky s účinkujúcimi majú určenú trasu:

  • Tribúna na Mladoboleslavskej (pred zámkom): autobusy účinkujúcich môžu dočasne parkovať za uzáverou, ktorá bude riadená príslušníkmi MsP na Trnavskej ulici. V čase účinkovania budú mať osobné motorové vozidlá, prípadne dodávky s účinkujúcimi, povolený vjazd z Trnavskej ulice cez Mladoboleslavskú až k prípravnému stanu pri tribúne.
  • Hlavná tribúna na Radničnom námestí: prístup účinkujúcich na tribúnu na Radničnom námestí bude umožnený cez Holubyho ulicu s odbočením na Radničné námestie a zaparkovaním na parkovacích miestach za tribúnou. Výjazd bude umožnený cez Kollárovú ulicu, kde sa nachádza uzamykateľná závora. V prípade, že vo vozidlách sa budú nachádzať iba účinkujúci bez techniky potrebnej k účinkovaniu, tieto vozidlá budú parkovať vo dvore na Holubyho ulici č. 14. To isté platí aj pre autobusy.

Všetky vozidlá s účinkujúcimi sa preukážu povolením na vjazd do uzávery, ktoré vydalo Mesto Pezinok a Pezinské kultúrne centrum.