Uzavretie centrálnej časti mesta

V súvislosti s konaním podujatia je nevyhnutná dopravná uzávera centrálnej časti mesta. V týchto dňoch sú obyvateľom priľahlých ulíc a prevádzkam doručované oznamy, kde informujeme  o presných časoch uzatvorenia mesta.