Parkovanie v meste počas Vinobrania Pezinok 2022

Návštevníci, ktorí plánujú prísť do Pezinka na Vinobranie autom, môžu na parkovanie využívať najmä odporúčané verejné a vyhradené parkoviská na území mesta vzdialené od centra mesta od 5 do 20 minút pešej chôdze. Ide o parkoviská, ktoré sú označené modrou dopravnou značkou P (parkovisko) a nie sú doplnené žiadnou dodatkovou tabuľou, respektíve nie sú zabezpečené rampou. Vzhľadom k tomu, že počas Vinobrania navštívi naše mesto za 3 dni až 100 tisíc návštevníkov a cestné komunikácie v meste i verejné parkoviská, podobne ako v iných mestách, nie sú dimenzované na niekoľkokrát väčšie dopravné zaťaženie, odporúčame návštevníkom počas podujatia uprednostniť  hromadnú vlakovú alebo autobusovú dopravou, ktorých výhodou je možnosť vychutnať si do sýtosti všetko, čo oberačkové slávnosti vína v našom meste ponúkajú.

Všetky informácie o pravidelných aj mimoriadnych autobusových a vlakových spojoch sú dostupné v časti  https://vinobraniepezinok.sk/aktuality/.

Odporúčané záchytné a verejné parkoviská pre návštevníkov Vinobrania 2022 mimo centrálnej mestskej zóny:

  •  ulica Za Dráhou – pozdĺžne odstavné stojiská pre 99  osobných vozidiel a 301  existujúcich stojísk
  •  Okružná ulica – pozdĺžne odstavné stojiská pre cca 57 osobných vozidiel
  •  Lesnícka ulica – 73 parkovacích miest pre osobné vozidlá (plocha cca 2100 m2)

Záchytné parkovisko pre zájazdové autobusy bude zriadené v areáli Mestského podniku služieb Pezinok na Fajgalskej ceste.

Organizáciu bezpečnosti a plynulosti dopravy počas trvania akcie budú na určených miestach usmerňovať príslušníci Mestskej polície mesta Pezinok.

Ďakujeme všetkým za ústretovosť a pochopenie.