Komentovaná tradičná prešovačka

V rámci sprievodných podujatí, ktoré sú súčasťou programu Vinobrania Pezinok 2022 si návštevníci budú môcť pozrieť tradičnú komentovanú prešovačku. Tá bude prebiehať v sobotu
17.9.2022 o 15:00 hod. na nádvorí Malokarpatského múzea v Pezinku.