Uzávery v centrálnej mestskej zóne

Uzávery v centre Pezinka budú rozmiestnené na jednotlivých uliciach tak, aby bol vjazd motorových vozidiel do centrálnej mestskej zóny v dňoch od štvrtka 12. 09. 2019 od 06.00 do pondelka 16. 09. 2019 do 09.00 znemožnený. Rozmiestnenie zábran, ako aj rozmiestnenie dočasných dopravných značiek potrebných na zaistenie bezpečnej a plynulej premávky počas Vinobrania Pezinok 2019 zabezpečí spoločnosť Dopravné značenie, s.r.o. Pri akomkoľvek poškodení, posunutí alebo krádeži dopravného značenia treba kontaktovať stálu službu Mestskej polície Pezinok (MsP) – 033/690 11 82 alebo 159.

Autobusy, osobné motorové vozidlá alebo dodávky s účinkujúcimi majú určenú túto trasu:

  • Tribúna na Mladoboleslavskej (pred zámkom): autobusy účinkujúcich môžu dočasne parkovať za uzáverou, ktorá bude riadená príslušníkmi MsP na Trnavskej ulici. V čase účinkovania budú mať osobné motorové vozidlá, prípadne dodávky s účinkujúcimi, povolený vjazd z Trnavskej ulice cez Mladoboleslavskú až k prípravnému stanu pri tribúne.
  • Hlavná tribúna na Radničnom námestí: prístup účinkujúcich na tribúnu na Radničnom námestí bude umožnený cez Holubyho ulicu s odbočením na Radničné námestie a zaparkovaním na parkovacích miestach za tribúnou. Výjazd bude umožnený cez Kollárovú ulicu, kde sa nachádza uzamykateľná závora. V prípade, že vo vozidlách sa budú nachádzať iba účinkujúci bez techniky potrebnej k účinkovaniu, tieto vozidlá budú parkovať vo dvore na Holubyho ulici č. 14. To isté platí aj pre autobusy.

Všetky vozidlá s účinkujúcimi sa preukážu povolením na vjazd do uzávery, ktoré vydalo Mesto Pezinok a Pezinské kultúrne centrum.