Novinka 2022 : Infopanely Vinobranie 2022 v meste

Po meste sme rozmiestnili 9 informačných panelov pre lepšiu orientáciu návštevníkov vinobrania.

Na paneloch nájdete všetky informácie :
– MAPU VINOBRANIA
– PROGRAM VINOBRANIA
– QR KÓD, pod ktorým nájdete všetky informácie k podujatiu