Dopravné zmeny a obmedzenia

Vinobranie Pezinok si vyžaduje uzávery a dopravné obmedzenia, ktoré sú dôležité pre bezpečnosť obyvateľov i návštevníkov podujatia. Rovnako nutné sú i z dôvodu zabezpečenia stavby predajných stánkov, kolotočov a ostatných prác dotýkajúcich sa prípravy a realizácie vinobrania.

V súvislosti s technickým zabezpečením vinobrania bude uzavretá centrálna mestská zóna, a to nasledovné ulice: Kollárova, Radničné námestie, Farská, Potočná, M.R. Štefánika, Mladoboleslavská,  Holubyho, Záhradná, Št. Polkorába a časť Kupeckého, Meisslovej a Sládkovičovej. 

V stredu 11. septembra sa v ranných hodinách uzavrie parkovisko na Radničnom námestí. Celá doprava bude od štvrtka 12. septembra od 6.00 h do pondelka 16. septembra do 9.00 h presmerovaná mimo centrálnej mestskej zóny. Počas trvania dopravnej uzávery bude vjazd na Záhradnú ulicu a časť Sládkovičovej ulice povolený len obyvateľom s trvalým pobytom na uliciach Záhradná, M. R. Štefánika, Sládkovičova a Mladoboleslavská a zásobovaniu na Záhradnej ulici. Vjazd zásobovacích vozidiel bude umožnený len mimo povolený čas predaja a kultúrneho programu. Znamená to, že v čase:

  • v piatok 12.00 – 24.00 h,
  • v sobotu 9.00 – 24.00 h,
  • a v nedeľu 9.00 – 20.00 h

nebude umožnené zásobovanie vozidlami z dôvodu bezpečnosti účastníkov vinobrania.

Autobusy Slovak Lines, medzimestské spoje, nebudú od štvrtka 12. septembra od 04.00 h do pondelka 16. septembra do 9.00 h premávať cez Trnavskú, Mladoboleslavskú a Holubyho ulicu, ale cez Seneckú a Kalinčiakovu.

Zastávky Pezinok, Radničné námeste; Pezinok, Trnavská ul.; Pezinok, Kupeckého ul. hostinec;  Pezinok, Kupeckého ul. ZŠ, Pezinok Šenkvická a Pezinok, Suvorovova budú bez náhrady dočasne zrušené. Spoje v smere na sídl. Sever, Nemocnicu a Malacky (aj v opačnom smere) budú vedené cez Kalinčiakovu, Seneckú, Šenkvickú; s odbočením cez sídlisko Muškát (s obsluhou zastávok Pezinok, Muškát a Pezinok, Muškát Pekníková ul.).

Nakoľko zastávka Pezinok, Trnavská ul. bude bez náhrady zrušená, budú mať obyvatelia Cajle, sídlisk Sever a Muškát možnosť využiť spoje idúce zo zastávky Pezinok, Nemocnica I., sídliska Sever a Cajlanskej ulice, pokračujúce cez sídlisko Muškát až na železničnú stanicu. Odtiaľ budú mať možnosť prestupu na vlakové alebo autobusové spoje pokračujúce ďalej mimo mesta. Toto platí aj v opačnom smere.