V súvislosti s vinobraním bude osadené dočasné dopravné značenie

Dočasné dopravné značenie bude osadené od štvrtka 12. 9. 2019 od 6.00 h do pondelka 16. 9. 2019 do 9.00 h.

Dočasné dopravné značenie na hlavnej ceste II/502, ako aj na miestnych komunikáciách, bude osadené v súlade so situáciami osadenia dopravného značenia odsúhlasenými Okresným dopravným inšpektorátom OR PZ v Pezinku. Na II/502 bude dopravnými značkami v úseku Fándlyho-Slnečná obmedzená maximálna rýchlosť na 30 km/hod.

Pevné uzávery (betónové bloky) budú umiestnené nasledovne:

  • na ul. Št. Polkorába pri Hrnčiarskej,
  • na ul. SNP pri Kupeckého,
  • na ul. Kupeckého pri Zámockej a autoopravovni p. Bulu,
  • na Sládkovičovej ul. pri Šancovej ulici,
  • na začiatku Kollárovej ulice v smere z Moyzesovej ul.,
  • na Meisslovej ul. pri Záhradnej.

Okrem ulíc SNP a Sládkovičovej, budú všetky pevné uzávery opatrené uzamykateľnými závorami, aby bol umožnený prípadný prejazd hasičských a záchranárskych zložiek. V priestore závor bude zakázané parkovanie vozidiel.

Riadené vstupy do mesta budú na Holubyho ulici v smere z Jesenského ul. a na Trnavskej ul. za križovatkou Trnavská/Rázusova. Prekrytím dopravného značenia bude zobojsmernený úsek ul. SNP medzi Hrnčiarskou a Bernolákovou.